Planeringar

Planering

Schemat nedan ger en överblick på kommande planeringar som finns runt om i landet. Känner du till något konvent eller öppen träff som inte redan finns med så lägg till det, på så vis kan fler uppmärsamma händelsen.

Mer information

Lägga upp en planering

Fri planering

Man kan lägga upp en planering genom att trycka på fliken planera ovan. Denna planering kommer då inte att vara bunden till någon specifik grupp.

Grupp planering

Om man har en grupp kan man lägga en bunden planering genom att gå till gruppens sida och vidare in på planering. Fördelen med denna typ av planering är att alla medlemmar som är med i gruppen få ett mail så snart en hänselse är planerad. Detta är ett smidigt vis att samordna gruppen.

Boka plats

Vem som helt kan boka en plats på en planering, detta gör man genom att leta upp planeringen i schemat nedan och trycka på namnet, sidan laddas om inställd på planeringens dag, under scehmat finns nu en lista med samtliga planeringar för angiven dag. Här kan man välja att boka en plats genom att trycka på "Räkna med mig" knappen. Bokade deltagare prenumererar automatiskt på planeringens diskussion för att undvika missad information.

Planerings diskussion

Varje planering har en egen diskussionstråd, denna kommer man till genom att leta upp planeringen enligt ovan(Boka plats) och sedan trycka på kommentarer.

Man bör alltid prenumerera på diskussionen då det kan tillkomma avgörande information. Man kan prenumerera genom att trycka på prenumerera knappen i diskussionstråden eller så bokar man en plats vilket också gör att man prenumererar på diskussonen.

Spellista

Under diskussionstråd kan man trycka sig vidare till en spel lista(se längst upp på diskussionssidan) som visar samtliga spel från bokade deltagare. Från början filtrerar listan fram alla spel som ägs av deltagarna och som man kan vara lika många som bokat in sig på planeringen eller fler, detta går att ställa in enligt önskemål. Funktionen gör det enklare att få en översikt över vilka spel som finns att tillgå och vilka spel som andra deltare rankar högt.

För att detta ska fungera måste deltagarna ha angivet vilka spel de äger och även satt betyg på dem. Detta kan göras på spelsidorna här på Bradspel.net. Har man ett BoardGameGeek konto som man håller uppdaterat så kan man synka dessa över till Bradspel.net under Mina Sidor > Inställningar

April May 2020 June
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
27 28 29 30 1 2 3
4 5 (idag) 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7Planering för 5/5/2020
Inga planeringar.

Untitled Page