Barnspel

Barnspel

Att spela tillsammans, barn och vuxna är en speciell stund. Att spela är att lära sig följa regler, vänta på sin tur, vara en god förlorare och en ödmjuk vinnare.

Det finns olika uppfattningar om huruvida den vuxne ska göra sitt bästa eller medvetet förlora för att barnet inte ska tappa humöret eller intresset Mycket av glädjen i att vinna är vetskapen om att segern är vunnen på egna meriter även om kanske slumpen utgör en stor del.

När det gäller val av spel så handlar det precis som för vuxna till stor del om vilket intresse barnet har och vilka kunskaper som redan finns. Söker man spel för lärandets skulle så bör spelet ligga i någon form av gränsland där barnet måste lära sig något nytt(eller öva på något som inte riktigt bemästras fullt ut än) men som samtidigt inte är för svårt. Tänk dock på att alla spel inte måste vara lärande, ibland är det skönt att bara spela för skojs skull.

I de lägre åldrarna kan Lotto vara en bra början och därefter några varianter av memory eller spel där närminnet används. Det finns spel som ger fördelar till barn, ex Gulo Gulo där man har en klar fördel om man har mindre fingrar.

Grundläggande räkning är ofta en förutsättning för att kunna spela mer avancerade spel än lotto och memory. Vissa spel innehåller text av olika slag, ex på kort eller på brädet, här är det givetvis en stor fördel att kunna läsa men i vissa fall kan föräldern hjälpa till.

Genom att anpassa spelen efter barnen kan nya element och mekaniker introduceras efter hand. Ju mer strategiskt perspektiv som behövs desto mer erfarenhet krävs. Det svenska utbudet av barnspel är tyvärr väldigt begränsat om man jämför med Tyskland som har en betydligt större marknad. Det finns dock många internet resurser där man kan ta del av utbudet, ex här på Bradspel.net och de flesta spel som inte finns i handeln går att beställa från svenska nätbutiker.

Den gemenskap som råder när vuxna och barn tillsammans sätter sig ner och aktivt spelar spel tillsammans är svår att uppnå på annat vis. Alla deltar aktivt och anstränger sig för att göra sitt bästa. Hur det sedan går i själva spelet är egentligen mindre viktigt.


Skriven och sammanställd av Patrik Strömer och Jimmy Nilsson(Bradspel.net)
Untitled Page