Olika typer av brädspel

Olika typer av brädspel

Det finns flera sätt att kategorisera spel. Kortspel och tärningsspel är i sin enklaste form lätta att särskilja. Men personer som ägnat sig åt hobbyn ett tag finner ständigt nya sätt att definiera vad ett spel är för något. I Sverige domineras marknaden av gamla spel eller av nya spel som antingen tillhör kategorin partyspel eller frågespel. Exempelvis var samtliga tre nominerade spel till Guldtärningen 2014 av den sorten, medan den typen av brädspel som är vanligast för hobbyspelare är mindre vanliga i handeln. På nätbutiker eller i specialaffärer är utbudet betydligt större och mer varierat.

Brädspel är egentligen alla typer av sällskapsspel där spelarna fattar meningsfulla beslut. De innehåller alltså något mått av strategi. Frågespel eller quiz games är klassiska spel där den som svarar rätt på flest frågor vinner. I vissa fall involverar man andra mekaniker ex slumpmoment som i Trivial Pursuit och M.I.G.

Partyspel kan beskrivas som lekar som är försedda med regler. Olika typer av charader, spel där lag tävlar mot varandra eller där gissningar och kreativitet ingår. Ofta är det viktigare att ha roligt än att vinna. Rappakalja och Tabu ingår i denna kategori. Andra exempel är Cranium och När då då?

Dexterity games eller skicklighetsspel är sådana spel där fingerfärdighet och koordination är viktiga egenskaper. Korona och Crokinole är två spel där det finns internationella tävlingar medan Villa Paletti, Bandu och Pitch Car säljs som vanliga spel.


Kortspel kan vara av typen samlarkortspel som Magic, Yu-Gi-Oh eller Pokemon eller kortlekar som är särskilt utformade för att spela ett särskilt spel som exempelvis 6 Nimmt eller Hanabi.


Skriven och sammanställd av Patrik Strömer och Jimmy Nilsson(Bradspel.net)
Untitled Page